Tre års sikkerhed og tryghed

Faglighed er en dyd hos K&L Auto, hvorfor vi også altid står ved vores arbejde, når du får din bil repareret og serviceret hos os. Derfor giver vi dig 36 måneders garanti på både reservedele og det arbejde, vi udfører på din bil. Det giver dig vished om, at vores arbejde er i orden – og tryghed i at din udgift er sikret.

36 måneders garanti

Vi giver 36 måneders garanti på materiale- og produktionsfejl på autoreservedele og arbejde, som opstår og bliver anmeldt i garantiperioden. Slid, ælde og renoverede motorer er ikke omfattet af garantien. Garantien omfatter heller ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlbetjening, overlast, skødesløs behandling, fejlagtig til- eller frakobling, mangelfuld vedligeholdelse, motorsport, forkert brændstof, olie, smøremidler og andre ydre påvirkninger.

Garantien gælder fra den dato, arbejdet bliver faktureret fra værkstedet og 36 måneder herefter.

Mangler under garanti

Ved udbedring af mangler under garantien, giver vi yderligere 24 måneders reklamationsret på udskiftede dele – dog minimum 36 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Anmodning om udbedring

Når du anmoder om garantiudbedring skal du fremvise skadesbeskrivelsen og fakturakopi/dokumentation fra Autoplus-værkstedet for det pågældende køretøj. Du kan kun kræve garanti af det Autoplus-værksted, som har udførte arbejdet, og det er alene dette værksted, der hæfter for garantien.

Godtgørelse

Du kan ikke gøre krav i forhold til indirekte følgeskader eller kompensation for gener opstået på grund af defekt. Værkstedet kan til enhver tid afgøre, om godtgørelse skal ske som kreditering af den oprindelige fakturapris eller som levering af en erstatningsvare.

Øvrige forhold

Garantien er et tillæg og gælder ved forbrugerforhold. Den begrænser på ingen måde de ufravigelige rettigheder, som garantimodtageren har i henhold til dansk lovgivning, herunder købeloven. Garantien er ikke gældende ved B2B.

Kontakt os

Tlf. 97 47 28 37 eller skriv til os via formularen.